slogan


Sách chuyên khoa chuẩn đoán hinh ảnh

img01

Bài tập điện tâm đồ
Nhà xuất bản:Y Học
Giá bìa : 130.000 VNĐ
Bài tập điện tâm đồ là một cuốn sách dành cho các sinh viên và bác sĩ đa khoa những kiến thức cơ bản về điện tâm đồ. Qua 100 bài tập về điện tâm đồ ...
Chi tiết Đặt mua

img01

CN chẩn đoán hình ảnh bộ máy hô hấp
Nhà xuất bản:GS.TS Hoàng Minh
Giá bìa : 22.500 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Cộng hưởng từ y học những KN cơ bản
Nhà xuất bản:BS Trần Trung
Giá bìa : 11.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Chẩn đoán XQ trẻ em sọ não, cột sống, xương chậu
Nhà xuất bản:BS Trần Văn Tiến
Giá bìa : VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Chẩn đoán XQ trẻ em, xương chi, tuổi xương
Nhà xuất bản:BS Trần Văn Tiến
Giá bìa : VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Chẩn đoán XQ trẻ em, phổi, lồng ngực
Nhà xuất bản:BS Trần Văn Tiến
Giá bìa : VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Điện não đồ trong thực hành lâm sàng
Nhà xuất bản:Đinh Văn Bền
Giá bìa : VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung