slogan


Sách chuyên khoa chuẩn đoán hinh ảnh

img01

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH CHẤN THƯƠNG BỤNG
Nhà xuất bản:NXB Y học
Giá bìa : 45.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ 1 SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN T1
Nhà xuất bản:GS.TS.PHAN TRƯỜNG DUYỆT
Giá bìa : 520.000 VNĐ
  Kỹ thuật siêu âm ngày càng phát triển và phổ cập tại nhiều cơ sở y tế, đã có tác dụng nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị.    Siêu âm chẩn đoán ...
Chi tiết Đặt mua

img01

SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ 1 SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN T2
Nhà xuất bản:GS.TS.PHAN TRƯỜNG DUYỆT
Giá bìa : 525.000 VNĐ
            Kỹ thuật siêu âm ngày càng phát triển và phổ cập tại nhiều cơ sở y tế, đã có tác dụng nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị.    Siêu âm chẩn ...
Chi tiết Đặt mua

img01

CỘNG HƯỞNG TỪ BỤNG VÀ TIỂU KHUNG
Nhà xuất bản:HOÀNG ĐỨC KIỆT
Giá bìa : 380.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

KỸ THUẬT CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ ỨNG DỤNG LÂM SÀNG
Nhà xuất bản:VŨ VĂN CHÂN
Giá bìa : 480.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung