slogan


Sách chuyên khoa gây mê

img01

Cẩm nang cấp cứu
Nhà xuất bản:Vũ Văn Đính
Giá bìa : 115.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG THÔNG KHÍ NHÂN TẠO
Nhà xuất bản:NXB Y HỌC
Giá bìa : VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

HỒI SỨC CẤP CỨU-TIẾP CẬN THEO CÁC PHÁC ĐỒ
Nhà xuất bản:PGS.TS. NGUYỄN ĐẠT ANH-PGS.TS. ĐẶNG QUỐC TUẤN
Giá bìa : VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

GÂY MÊ HỒI SỨC CHO GHÉP TẠNG Ở NGƯỜI LỚN
Nhà xuất bản:PGS.TS NGUYỄN QUỐC KÍNH
Giá bìa : 200.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ HỒI SỨC TÍCH CỰC
Nhà xuất bản:NXB Y HỌC
Giá bìa : 115.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung