slogan


Sách chuyên khoa sản phụ khoa

img01

Thụ tinh trong ống nghiệm
Nhà xuất bản:Sách Dịch
Giá bìa : 55.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Cấp cứu sản phụ khoa
Nhà xuất bản:GS. Phan Hiếu
Giá bìa : 45.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Thủ thuật sản phụ khoa
Nhà xuất bản:PGS.TS. PHẠM BÁ NHA
Giá bìa : 98.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Tiền sản giật và sản giật
Nhà xuất bản:TS. Ngô Văn Tài
Giá bìa : 16.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Xử trí biến chứng mang thai sinh đẻ
Nhà xuất bản:Bộ Y Tế
Giá bìa : 50.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Sản khoa và sơ sinh
Nhà xuất bản:TS. Vương Tiến Hòa
Giá bìa : 75.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Sổ tay QT thực hành hộ sinh trung học
Nhà xuất bản:Bộ Y Tế
Giá bìa : 42.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Lâm sàng phụ khoa & Giải phẫu bệnh
Nhà xuất bản:NXB Y Học
Giá bìa : 25.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung