slogan


Sách chuyên khoa sản phụ khoa

img01

Lâm sàng sản phụ khoa
Nhà xuất bản:NXB YHọc
Giá bìa : 58.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Phẫu thuật sản phụ khoa
Nhà xuất bản:PGS.TS Phan T Duyệt
Giá bìa : VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Thực hành siêu âm (3D) trong sản khoa
Nhà xuất bản:ThS. Trần Danh Cường
Giá bìa : 112.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Từ điển thuật ngữ phụ sản P- V- V- P
Nhà xuất bản:PTS.Nguyễn Đức Hinh
Giá bìa : 135.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

TỪ ĐIỂN GIẢI THÍCH PHỤ SẢN VIỆT - ANH - PHÁP
Nhà xuất bản:PGS.TS . Nguyễn Đức Hinh
Giá bìa : 309.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Kỹ thuật hiện đại ứng dụng thăm dò SPK
Nhà xuất bản:GS.TS.Phan Trường Duyệt
Giá bìa : VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Hiếm muộn vô sinh và kỹ thuật hỗ trợ sinh sản
Nhà xuất bản:Nhiều tác giả
Giá bìa : VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Nước ối
Nhà xuất bản:TS. Nguyễn Đức Hinh
Giá bìa : 20.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung