slogan


Sách chuyên khoa sản phụ khoa

img01

TỪ ĐIỂN GIẢI THÍCH PHỤ SẢN VIỆT - ANH - PHÁP
Nhà xuất bản:PGS.TS . Nguyễn Đức Hinh
Giá bìa : 309.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Kỹ thuật hiện đại ứng dụng thăm dò SPK
Nhà xuất bản:GS.TS.Phan Trường Duyệt
Giá bìa : VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Nước ối
Nhà xuất bản:TS. Nguyễn Đức Hinh
Giá bìa : 20.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

THỰC HÀNH LÂM SÀNG SẢN - PHỤ KHOA
Nhà xuất bản:HVQY
Giá bìa : 115.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ CHỬA NGOÀI TỬ CUNG
Nhà xuất bản:PGS.TS VƯƠNG TIẾN HÒA
Giá bìa : 120.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

MỘT SỐ KỸ THUẬT CẮT TỬ CUNG
Nhà xuất bản:PGS.TS. NGUYỄN ĐỨC HINH
Giá bìa : 79.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

ĐIỀU TRỊ U XƠ TỬ CUNG BẰNG CẮT TỬ CUNG ĐƯỜNG ÂM ĐẠO
Nhà xuất bản:PGS.TS.NGUYỄN ĐỨC HINH
Giá bìa : 160.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

ĐIỀU TRỊ CHỬA NGOÀI TỬ CUNG BẰNG METHOTREXATE
Nhà xuất bản:PGS.TS.VƯƠNG TIẾN HÒA
Giá bìa : 92.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung