slogan


Sách chuyên khoa sản phụ khoa

img01

PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG SẢN PHỤ KHOA
Nhà xuất bản:PGS.TS. NGUYỄN ĐỨC HINH-PGS.TS. NGUYỄN QUỐC TUẤN
Giá bìa : 158.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

SOI CỔ TỬ CUNG VÀ MỘT SỐ TỔN THƯƠNG CỔ TỬ CUNG - ẢNH MÀU
Nhà xuất bản:PGS.TS.CUNG THỊ THU THỦY
Giá bìa : 110.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung