slogan


Sách chuyên khoa răng hàm mặt

img01

Thực hành Phục hình răng tháo lắp bán hàm
Nhà xuất bản:ĐHYD TPHCM
Giá bìa : 60.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Thực hành phục hình răng tháo lắp toàn hàm
Nhà xuất bản:NXB Y Học
Giá bìa : 80.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Phục hình răng tháo lắp từng phần
Nhà xuất bản:ĐHYD TPHCM
Giá bìa : 80.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Phục hình răng cố định
Nhà xuất bản:ĐHYD TPHCM
Giá bìa : 80.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Nha khoa trẻ em
Nhà xuất bản:Bộ Y Tế
Giá bìa : 93.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Bệnh học miệng (Triệu chứng học)
Nhà xuất bản:ĐHYD TPHCM
Giá bìa : VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Phẫu thuật hàm mặt
Nhà xuất bản:Học Viện Quân Y
Giá bìa : 135.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

PHẪU THUẬT MIỆNG -GÂY TÊ - NHỔ RĂNG T1
Nhà xuất bản:PGS.TS. LÊ ĐỨC LÁNH
Giá bìa : 90.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung