slogan


Sách chuyên khoa răng hàm mặt

img01

Phẫu thuật hàm mặt
Nhà xuất bản:Học Viện Quân Y
Giá bìa : 125.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

PHẪU THUẬT MIỆNG -GÂY TÊ - NHỔ RĂNG T1
Nhà xuất bản:PGS.TS. LÊ ĐỨC LÁNH
Giá bìa : 90.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

PHẪU THUẬT MIỆNG - PHẪU THUẬT TRONG MIỆNG T2
Nhà xuất bản:PGS.TS. LÊ ĐỨC LÁNH
Giá bìa : 145.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

PHẪU THUẬT TRONG MIỆNGT1-(Dùng cho sinh viên răng hàm mặt)
Nhà xuất bản:TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Giá bìa : 72.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

PHẪU THUẬT TRONG MIỆNGT2-(Dùng cho sinh viên răng hàm mặt)
Nhà xuất bản:TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Giá bìa : 88.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

PHỤC HÌNH RĂNG THÁO LẮP(Dùng cho sinh viên răng hàm mặt)
Nhà xuất bản:TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Giá bìa : 120.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

CHỮA RĂNG VÀ NỘI NHA T1(Dùng cho sinh viên răng hàm mặt)
Nhà xuất bản:TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Giá bìa : 75.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

CHỮA RĂNG VÀ NỘI NHA T2(Dùng cho sinh viên răng hàm mặt)
Nhà xuất bản:TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Giá bìa : 80.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung