slogan


Sách chuyên khoa nhãn khoa

img01

Các hội chứng nhãn khoa bệnh lý toàn thân
Nhà xuất bản:Sách Dịch
Giá bìa : 28.000 VNĐ
Cuốn sách này do GS. Thạc sĩ Maurice P.Ravault biên soạn là một tài liệu tốt, tác giả đã có công tập hợp hơn 763 hội chứng, bệnh tật, dấu hiệu, hiện tượng bệnh lý ...
Chi tiết Đặt mua

img01

Siêu âm nhãn khoa cơ bản
Nhà xuất bản:NXB YHọc
Giá bìa : 40.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Phẫu thuật pha cô nhập môn
Nhà xuất bản:NXB YHọc
Giá bìa : 38.500 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Nhãn khoa cận lâm sàng
Nhà xuất bản:ĐHYD TPHCM
Giá bìa : 85.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Nhãn khoa lâm sàng
Nhà xuất bản:ĐHYD TPHCM
Giá bìa : 135.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Nhãn khoa giản yếu T1
Nhà xuất bản:GS Phan Dẫn
Giá bìa : 122.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Nhãn khoa giản yếu T2
Nhà xuất bản:GS Phan Dẫn
Giá bìa : 90.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

NHÃN KHOA (BÁC SỸ ĐA KHOA)
Nhà xuất bản:PGS.TS. HOÀNG NGỌC CHƯƠNG
Giá bìa : 30.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung