slogan


Sách chuyên khoa thần kinh – tâm thần

img01

PHẪU THUẬT THẦN KINH - CẤP CỨU NGOẠI KHOA THẦN KINH
Nhà xuất bản:PGS.TS.KIỀU ĐÌNH HÙNG
Giá bìa : 560.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

GÂY MÊ HỒI SỨC TRONG PHẪU THUẬT THẦN KINH
Nhà xuất bản:NGUYỄN NGỌC ANH - LÊ HOÀNG QUÂN
Giá bìa : 500.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ÁP XE NÃO
Nhà xuất bản:PGS.TS. ĐỒNG VĂN HỆ
Giá bìa : 385.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

CÁC RỐI LOẠN TÂM THẦN CẤP CỨU VÀ ĐIỀU TRỊ
Nhà xuất bản:PGS.TS. CAO TIẾN ĐỨC
Giá bìa : 90.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

GIÁO TRÌNH BỆNH HỌC TÂM THẦN
Nhà xuất bản:HVQY
Giá bìa : 245.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung