slogan


Sách chuyên khoa điều dưỡng

img01

ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN T1(CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG)
Nhà xuất bản:TS.LÊ THỊ BÌNH
Giá bìa : 66.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN T2(CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG)
Nhà xuất bản:TS .LÊ THỊ BÌNH
Giá bìa : 87.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

SINH LÝ BỆNH - MIỄN DỊCH( CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG)
Nhà xuất bản:GS.TS. VĂN ĐÌNH HOA
Giá bìa : 56.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

KỸ THUẬT BẢO TỒN TRONG CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH
Nhà xuất bản:NXB Y HỌC
Giá bìa : 350.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

THỰC HÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG
Nhà xuất bản:BV ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM
Giá bìa : 450.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

QUY TRÌNH KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG NHI KHOA 2018
Nhà xuất bản:BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
Giá bìa : 180.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

QUY TRÌNH KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG NHI KHOA
Nhà xuất bản:BV NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ
Giá bìa : 180.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung