slogan


Dịch tễ - Truyền nhiễm – Da Liễu – Dinh Dưỡng thực phẩm

img01

BÀI GIẢNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM
Nhà xuất bản:NXB YHọc
Giá bìa : 100.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Bệnh học truyển nhiễm và nhiệt đới
Nhà xuất bản:NXB YHọc
Giá bìa : 106.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Các bệnh da liễu thường gặp
Nhà xuất bản:NXB YHọc
Giá bìa : 85.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Da liễu học
Nhà xuất bản:Bộ Y Tế
Giá bìa : 41.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Bệnh nấm y học
Nhà xuất bản:Học Viện Quân Y
Giá bìa : 75.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Bệnh da và hoa liễu
Nhà xuất bản:Học Viện Quân Y
Giá bìa : 135.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Giáo trình da và hoa liễu(SDH)
Nhà xuất bản:Học Viện Quân Y
Giá bìa : 145.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Các thuốc chữa bệnh ngoài da, da liễu
Nhà xuất bản:NXB YHọc
Giá bìa : 48.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung