slogan


Dịch tễ - Truyền nhiễm – Da Liễu – Dinh Dưỡng thực phẩm

img01

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH DA LIỄU
Nhà xuất bản:NXB Y HỌC
Giá bìa : 130.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ NHIỆT ĐỚI T1
Nhà xuất bản:GS.TSKH LÊ ĐĂNG HÀ
Giá bìa : 250.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ NHIỆT ĐỚI T2
Nhà xuất bản:GS.TSKH LÊ ĐĂNG HÀ
Giá bìa : 490.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

BỆNH HỌC DA LIỄU T1
Nhà xuất bản:GS.TS. TRẦN HẬU KHANG
Giá bìa : VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

BỆNH HỌC DA LIỄU T2
Nhà xuất bản:GS.TS. TRẦN HẬU KHANG
Giá bìa : VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

BỆNH HỌC DA LIỄU T3
Nhà xuất bản:GS.TS. TRẦN HẬU KHANG
Giá bìa : VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

HÌNH ẢNH TỔNG QUÁT GIẢI PHẪU BỆNH DA LIỄU
Nhà xuất bản:NGƯỜI DỊCH : PGS.TS NGUYỄN VĂN THƯỜNG - THS.LÊ THỊ HẢI YẾN
Giá bìa : 500.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung