slogan


Sách chuyên đề

img01

Sổ tay thầy thuốc thực hành T1
Nhà xuất bản:NXB Y Học
Giá bìa : 343.000 VNĐ
Người thầy thuốc thực hành, nhất là các thầy thuốc công tác độc lập ở các tuyến y tế và các thầy thuốc mở phòng khám chữa bệnh đều cần phải có tài liệu để ...
Chi tiết Đặt mua

img01

Sổ tay thầy thuốc thực hành T2
Nhà xuất bản:NXB Y Học
Giá bìa : 303.000 VNĐ
Người thầy thuốc thực hành, nhất là các thầy thuốc công tác độc lập ở các tuyến y tế và các thầy thuốc mở phòng khám chữa bệnh đều cần phải có tài liệu để ...
Chi tiết Đặt mua

img01

Y học gia đình các nguyên lý thực hành
Nhà xuất bản:Sách Dịch
Giá bìa : 395.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Từ điển y học Pháp - Anh - Việt
Nhà xuất bản:NXB Y Học
Giá bìa : VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Từ điển y học Anh - Việt ( Bùi Khánh Thuần -2010)
Nhà xuất bản:Bùi Khánh Thuần
Giá bìa : VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Từ điển thuật ngữ phụ sản P- V- V- P
Nhà xuất bản:TH.S Nguyễn Đức Hinh
Giá bìa : 135.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Từ điển y học A - P -V Tâm thần học và tâm lý học
Nhà xuất bản:TS.BS Nguyễn Văn Siêm
Giá bìa : VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung