slogan


Sách chuyên khoa nội

img01

Điều trị học nội khoa T2(SĐH)
Nhà xuất bản:Học Viện Quân Y
Giá bìa : 155.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Điều trị học nội khoa T1
Nhà xuất bản:Đ H Y Hà Nội
Giá bìa : 81.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Điều trị học nội khoa T2
Nhà xuất bản:Đ H Y Hà Nội
Giá bìa : 76.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Nội kinh
Nhà xuất bản:Đ H Y Hà Nội
Giá bìa : 65.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Cấp cứu nội khoa
Nhà xuất bản:Đ H Y Hà Nội
Giá bìa : 42.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Xử lý cấp cứu nội khoa
Nhà xuất bản:Đ H Y Hà Nội
Giá bìa : 22.500 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Bệnh học nội khoa (Trung cấp)
Nhà xuất bản:NXB y học
Giá bìa : 23.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

HARRISON T1
Nhà xuất bản:Sách dịch
Giá bìa : VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung