slogan


Sách chuyên khoa thần kinh – tâm thần

DƯỢC LÝ HỌC TÂM THẦN, HÓA LIỆU PHẢP TRONG MỘT SỐ RỐI LOẠN TÂM THẦN Ở TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN
Nhà xuất bản : TS.BSCH II. NGUYỄN VĂN SIÊM - PGS. TS. CAO TIẾN ĐỨC
Giá bìa : 65.000 VNĐ
Giá bán : 65.000 VNĐ
Đặt mua
Gồm 4 chương
Chương 1. Sự phát triển các thuốc chữa bệnh tâm thần và dược lý học tâm thần
Chương 2. Các thuốc hướng thần
Chương 3. Hóa liệu pháp trong một số rối loạn tâm thần và hành vi của trẻ em và thanh thiếu niên
Chương 4. Kết quả áp dụng hóa liệu pháp trong một số rối loạn tâm thần
Tài liệu tham khảo
* Các tin cùng chuyên mục


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung