slogan


Sách chuyên khoa y học cổ truyền

Sản phụ khoa y học cổ truyền
Nhà xuất bản : NXB Y Học
Giá bìa : 42.000 VNĐ
Giá bán : 42.000 VNĐ
Đặt mua
Sản phụ khoa là một chuyên ngành trong y học cổ truyền, những đặc điểm sinh lý, bệnh lý của phụ nữ đã được các y văn trong và ngoài nước đề cập tới từ lâu. Ở nước ta thế kỷ XVII, Danh y Hải Thượng Lãn Ông trong tập tọa thảo lương mô (những phương pháp tốt khi sinh đẻ) và phụ đạo xán nhiên ( chuyên về bệnh phụ khoa), cũng như các bệnh lý về sản phụ khoa trong các y văn cổ đã đề cập tới nhiều vấn đề đặc biệt trong vận dụng các bài thuốc y học cổ truyền. Để đáp ứng được nhu cầu đào tạo ngày càng chuyên sâu theo chuyên ngành trong y học cổ truyền và cập nhật nhiều kiến thức mới cũng như lược bỏ bớt những kinh nghiệm điều trị còn kém hiệu quả của những thế kỷ trước, chúng tôi biên soạn lại cuốn sách" SẢN PHỤ KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN" đã được xuất bản từ năm 2002 này
MỤC LỤC
Lời nói đầu
Phần thứ nhất: Quan niệm và trị pháp của hải thượng lãn ông về bệnh sản phụ khoa
A. Tọa thảo lương mô
B. Phụ đạo xán nhiên
Phần thứ hai: Đặc điểm về lý luận và lâm sàng sản phụ khoa y học cổ truyền
A. Đặc điểm về lý luận
B. Đặc điểm về lâm sàng
* Các tin cùng chuyên mục


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung