slogan


Sách chuyên khoa y học cổ truyền

Y HỌC CỔ TRUYỀN - TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
Nhà xuất bản : NXB Y Học
Giá bìa : 500.000 VNĐ
Giá bán : 500.000 VNĐ
Đặt mua

Với mục đích đào tạo bác sĩ chuyên sâu về y học dân tộc công tác tại khoa Y học dân tộc ở các bệnh viện và các Viện nghiên cứu chuyên khoa Trung ương, các khoa Y học dân tộc ở các bệnh viện Y học dân tộc tỉnh, thành phố. Nắm vững được lịch sử cổ truyền của nền y học dân tộc, chủ trương biện pháp kết hợp Y học hiện đại với y học cổ truyền về các môn lý luận cơ bản, châm cứu học, thuốc nam, các bài thuốc nam, kinh nghiệm xoa bóp, khí công, dưỡng sinh, điều trị học… để có thể kế thừa những kinh nghiệm tốt, khám và chữa bệnh ở các khoa lâm sàng.

Cuốn “Y học cổ truyền” là những bài giảng mang tính chất kết hợp hai nền Y học ở mức độ nhất định đã kế thừa những kinh nghiệm những lý luận về y học cổ truyền (bao gồm lý, pháp, phương, dược) của các danh y Việt Nam như Tuệ Tĩnh, Hải thượng lãn Ông và những kinh nghiệm phòng chữa bệnh có chọn lọc trong nhân dân, đã dùng giảng dạy trong học sinh y khoa trong đại học và sau đại học. Sau mỗi năm giảng dạy đều được tổng kết, theo phương châm: dùng ngôn ngữ hiện đại giảng dạy về lý luận y học cổ truyền thực tế Việt Nam nhưng vẫn đảm bảo được tính kinh điển, tính kế thừa, tính hệ thống của lý luận cơ bản và các phương pháp chữa bệnh của y học cổ truyền.

Đây là tập sách giáo khoa về Y học dân tộc được biên soạn phục vụ cho một chương trình dài hạn  trong đại học và sau đại học gồm nhiều chuyên đề khác nhau của Y học dân tộc. Để cho việc sử dụng và ấn loát được thuận tiện, tài liệu trước năm 1985 được xuất bản làm 3 tập. Nay tái bản làm thành một tập, có sửa chữa và bổ sung những kinh nghiệm thực tế và kiến thức cơ bản trong quá trình, giảng dạy, điều trị và nghiên cứu.

 

* Các tin cùng chuyên mục


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung