id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
1186 Nội soi phế quản 74,000 74,000 xóa
Tổng số tiền : 74.000 VNĐ