id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
124 Phẫu thuật thực hành T2 145,000 145,000 xóa
Tổng số tiền : 145.000 VNĐ