id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
1326 HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ NGUYÊN TẮC SẢN XUẤT THUỐC KHÁM, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BỆNH TRỦYỀN NHIỄM,SỬ DỤNG VÀ BÁN LẺ THUỐC TRONG BỆNH VIỆN VÀ CÁC TUYẾN CƠ SỞ 325,000 325,000 xóa
Tổng số tiền : 325.000 VNĐ