id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
168 Sản phụ khoa 60,000 60,000 xóa
Tổng số tiền : 60.000 VNĐ