id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
1701 HÌNH ẢNH LÂM SÀNG, CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TRONG CHUYÊN NGÀNH DA LIỄU T2 - ẢNH MÀU RẤT ĐẸP 2,200,000 2,200,000 xóa
Tổng số tiền : 2.200.000 VNĐ