id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
2114 BỆNH HỌC VÀ ĐIỀU TRỊ SẢN PHỤ KHOA KẾT HỢP Y HỌC HIỆN ĐẠI VÀ Y HỌC CỔ TRUYỀN 100,000 100,000 xóa
Tổng số tiền : 100.000 VNĐ