id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
260 Phẫu thuật xử trí chấn thương nhãn cầu 29,000 29,000 xóa
Tổng số tiền : 29.000 VNĐ