id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
274 Các phẫu thuật tai mũi họng T1 20,000 20,000 xóa
Tổng số tiền : 20.000 VNĐ