id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
275 Các phẫu thuật tai mũi họng T2 42,000 42,000 xóa
Tổng số tiền : 42.000 VNĐ