id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
276 Các phẫu thuật tai mũi họng T3 23,500 23,500 xóa
Tổng số tiền : 23.500 VNĐ