id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
280 Phẫu thuật nội soi chức năng tai 65,000 65,000 xóa
Tổng số tiền : 65.000 VNĐ