id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
345 Dược Điển Việt Nam 4 600,000 600,000 xóa
Tổng số tiền : 600.000 VNĐ