id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
467 Bệnh Viêm Khớp Dạng Thấp 50,000 50,000 xóa
Tổng số tiền : 50.000 VNĐ