id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
527 Đau thắt lưng và thoát vị đĩa đệm 45,000 45,000 xóa
Tổng số tiền : 45.000 VNĐ