id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
528 Thoái hóa cột sống cổ và thoát vị đĩa đệm 72,000 72,000 xóa
Tổng số tiền : 72.000 VNĐ