id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
529 Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống 41,000 41,000 xóa
Tổng số tiền : 41.000 VNĐ