id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
850 Biến chứng bệnh đái tháo đường và điều trị 52,500 52,500 xóa
Tổng số tiền : 52.500 VNĐ