slogan


Sách chuyên khoa nội

img01

NỘI KHOA CƠ SỞ T1
Nhà xuất bản:TS.BS. NGÔ VĂN TRUYỀN - TS.BS. VÕ PHẠM MINH THƯ
Giá bìa : 95.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

NỘI KHOA CƠ SỞ T2
Nhà xuất bản:TS.BS. NGÔ VĂN TRUYỀN - TS.BS. NGUYỄN NHƯ NGHĨA
Giá bìa : 85.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

ĐIỀU TRỊ BỆNH NỘI KHOA
Nhà xuất bản:TS.BSCKII TRẦN THỊ KHÁNH TƯỜNG
Giá bìa : 250.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

SỔ TAY LÂM SÀNG NỘI TIẾT
Nhà xuất bản:TS.BS. TRẦN QUANG KHÀNH - TS.BS TRẦN QUANG NAM
Giá bìa : 40.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

TIẾP CẬN CÁC VẤN ĐỀ NỘI KHOA THƯỜNG GẶP
Nhà xuất bản:TS.BS. HOÀNG VĂN SỸ - PGS.TS.BS. QUÁCH TRỌNG ĐỨC
Giá bìa : 180.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung