slogan


Sách chuyên khoa nhãn khoa

TT Tên sách Nxb Giá
1 Bài giảng nhãn khoa phần trước bán cầu ĐHY Hà Nội VNĐ
2 Thực hành nhãn khoa NXB YHọc VNĐ
3 Nhãn khoa Học Viện Quân Y 95.000 VNĐ
4 Nhãn khoa lâm sàng NXB YHọc 32.000 VNĐ
5 Giác mạc (giải phẫu, sinh lý, miễn dịch, PT) NXB YHọc 30.000 VNĐ
6 Phẫu thuật xử trí chấn thương nhãn cầu NXB YHọc 29.000 VNĐ
7 Các hội chứng nhãn khoa bệnh lý toàn thân Sách Dịch 28.000 VNĐ
8 Siêu âm nhãn khoa cơ bản NXB YHọc 40.000 VNĐ
9 Phẫu thuật pha cô nhập môn NXB YHọc 38.500 VNĐ
10 Nhãn khoa giản yếu T1 GS Phan Dẫn VNĐ
11 Nhãn khoa giản yếu T2 GS Phan Dẫn VNĐ
12 NHÃN KHOA (BÁC SỸ ĐA KHOA) PGS.TS. HOÀNG NGỌC CHƯƠNG 30.000 VNĐ
13 NHÃN KHOA T1 PGS.TS.ĐỖ NHƯ HƠN 330.000 VNĐ
14 Nhãn khoa T2 PGS.TS ĐỖ NHƯ HƠN 240.000 VNĐ
15 NHÃN KHOA T3 PGS.TS ĐỖ NHƯ HƠN 300.000 VNĐ
16 HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH VỀ MẮT NXB Y HỌC 75.000 VNĐ
17 CẨM NANG NHÃN KHOA LÂM SÀNG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH MẮT Ở PHÒNG KHÁM VÀ PHÒNG CẤP CỨU - SÁCH ẢNH MÀU CỰC ĐẸP NXB Y HỌC VNĐ
18 MỘT SỐ BỆNH LÝ NHÃN KHOA THƯỜNG GẶP SĐH PGS.TS.BS. NGÔ MINH XUÂN - THS.BS. ĐOÀN KIM THÀNH 650.000 VNĐ
19 GHÉP MÀNG ỐI TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ BỀ MẶT NHÃN CẦU TS.BS. NGUYỄN ĐÌNH NGÂN 250.000 VNĐ
20 LOẠN DƯỠNG GIÁC MẠC DI TRUYỀN TS.LÊ XUÂN CUNG 180.000 VNĐ


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung