slogan


Sách chuyên khoa điều dưỡng

TT Tên sách Nxb Giá
1 Điều dưỡng nội khoa Bộ Y Tế 64.000 VNĐ
2 Điều dưỡng nội khoa (cao đẳng) Bộ Y Tế 74.000 VNĐ
3 Điều dưỡng ngoại khoa (cao đẳng) Bộ Y Tế 79.000 VNĐ
4 Điều dưỡng nội ngoại khoa (hộ sinh trung cấp) Bộ Y Tế 46.500 VNĐ
5 Điều dưỡng ngoại khoa (trung cấp điều dưỡng đa khoa) Bộ Y Tế 44.500 VNĐ
6 Điều dưỡng sản phụ khoa(Trung cấp điều dưỡng ) Bộ Y Tế 78.000 VNĐ
7 Điều dưỡng sản phụ khoa Bộ Y Tế 60.000 VNĐ
8 Điều dưỡng sản phụ khoa (cử nhân điều dưỡng) Bộ Y Tế 75.000 VNĐ
9 Điều dưỡng ngoại T1( cử nhân điều dưỡng ) Bộ Y Tế 75.000 VNĐ
10 Điều dưỡng ngoại T2( cử nhân điều dưỡng ) Bộ Y Tế 75.000 VNĐ
11 Điều dưỡng cơ bản T1( cử nhân điều dưỡng ) Bộ Y Tế 52.000 VNĐ
12 Điều dưỡng cơ bản T2( cử nhân điều dưỡng ) Bộ Y Tế 48.000 VNĐ
13 Ký sinh trùng(Cử nhân điều dưỡng) Bộ Y Tế 59.000 VNĐ
14 Sinh lý học ( Cử nhân điều dưỡng ) Bộ Y Tế 85.000 VNĐ
15 Điều dưỡng hồi sức cấp cứu(cử nhân điều dưỡng) Bộ Y Tế 59.000 VNĐ
16 Giải phẫu sinh lý liên quan đến gây mê hồi sức (cử nhân điều dưỡng gây mê hồi sức) Bộ Y Tế 90.000 VNĐ
17 Cấp cứu ban đầu Bộ Y Tế 25.000 VNĐ
18 Điều dưỡng truyền nhiễm thần kinh tâm thần Bộ Y Tế 34.000 VNĐ
19 Điều dưỡng cộng đồng Bộ Y Tế 36.000 VNĐ
20 ĐIỀU DƯƠNG NHI KHOA(ĐA KHOA TRUNG HỌC) Bộ Y Tế 43.000 VNĐ
21 Điều dưỡng nhi khoa (Cao đẳng) Bộ Y Tế 70.000 VNĐ
22 Câu hỏi tự lượng giá điều dưỡng nhi khoa (cao đẳng điều dưỡng) Bộ Y Tế 54.000 VNĐ
23 Điều dưỡng cơ bản Bộ Y Tế 106.000 VNĐ
24 Điều dưỡng cơ bản T1 (Cao đẳng điều dưỡng) Bộ Y Tế 80.000 VNĐ
25 Điều dưỡng cơ bản T2 (Cao đẳng điều dưỡng) Bộ Y Tế 69.000 VNĐ
26 Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại (Tai mũi họng, Mắt, Răng hàm mặt) Bộ Y Tế 55.000 VNĐ
27 Điều dưỡng chuyên khoa hệ nội ( Phần thần kinh, Tâm thần) Bộ Y Tế 23.000 VNĐ
28 Điều dưỡng cấp cứu hồi sức (Cao đẳng) Bộ Y Tế 23.000 VNĐ
29 Dịch tễ học (Cử nhân điều dưỡng) TS. Nguyễn Minh Sơn 56.000 VNĐ
30 Tài liệu quản lý điều dưỡng Bộ Y Tế 75.000 VNĐ
31 Kỹ thuật điều dưỡng Bộ Y Tế 65.000 VNĐ
32 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 55 KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN T1(CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG) BỘ Y TẾ 82.000 VNĐ
33 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 55 KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN T2(CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG) BỘ Y TẾ 92.000 VNĐ
34 ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN T1(CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG) TS.LÊ THỊ BÌNH 95.000 VNĐ
35 ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN T2(CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG) TS .LÊ THỊ BÌNH 120.000 VNĐ
36 SINH LÝ BỆNH - MIỄN DỊCH( CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG) GS.TS. VĂN ĐÌNH HOA 56.000 VNĐ
37 KỸ THUẬT BẢO TỒN TRONG CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH NXB Y HỌC 350.000 VNĐ
38 THỰC HÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG BV ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM 450.000 VNĐ
39 SINH LÝ HỌC - SÁCH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG KỸ THUẬT Y HỌC NXB Y HỌC 130.000 VNĐ
40 ĐIỀU DƯỠNG TRONG TIM MẠCH PGS.TS. PHẠM MẠNH HÙNG 98.000 VNĐ
41 ĐIỀU DƯỠNG TRONG TIM MẠCH CAN THIỆP PGS.TS. PHẠM MẠNH HÙNG 135.000 VNĐ
42 ĐẠI CƯƠNG CHĂM SÓC GIẢM NHẸ TS.BS. ĐẶNG HUY QUỐC THỊNH - TS.BS. PHẠM XUÂN DŨNG 85.000 VNĐ
43 GIÁO TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG SỨC KHỎE TÂM THẦN NXB Y HỌC 80.000 VNĐ
44 BỆNH HỌC LÂM SÀNG NGOẠI KHOA NXB Y HỌC 155.000 VNĐ
45 CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TRUYỀN NHIỄM TS.ĐD TRẦN THỤY KHÁNH LINH 150.000 VNĐ
46 KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG NHI KHOA 2020 TTUT.BSCKII. TRỊNH HỮU TÙNG 200.000 VNĐ
47 Chăm sóc người bệnh Thận - Tiết niệu TS.Đ d Hà Thị Như Xuân 135.000 VNĐ


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung