id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
293 Điều trị các bệnh ác tính cơ quan tạo máu 29,000 29,000 xóa
Tổng số tiền : 29.000 VNĐ