slogan


Sách chuyên khoa nhi

TT Tên sách Nxb Giá
1 Bài giảng nhi khoa T1 ĐHY Hà Nội 90.000 VNĐ
2 Bài giảng nhi khoa T2 ĐHY Hà Nội 115.000 VNĐ
3 SÁCH GIÁO KHOA NHI KHOA ( TEXTBOOK OF PEDIATRICS NGUYỄN CÔNG KHANH-LÊ NAM TRÀ-NGUYỄN THU NHẠN-HOÀNG TRỌNG KIM 650.000 VNĐ
4 Thực hành cấp cứu nhi khoa GS.TS NguyễnCôngKhanh GSTSKH Lê Nam Trà 181.000 VNĐ
5 Hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh trẻ em Viện nhi trung ương 258.000 VNĐ
6 TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NHI KHOA GS.TS.BS. NGUYỄN CÔNG KHANH 419.000 VNĐ
7 DANH MỤC MẪU THUỐC KHUYẾN NGHỊ CHO TRẺ EM CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI NXB Y Học 181.000 VNĐ
8 BÀI GIẢNG NHI KHOA (SAU ĐẠI HỌC) TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI 185.000 VNĐ
9 HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP Ở TRẺ EM BỘ Y TẾ 290.000 VNĐ
10 QUY TRÌNH KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG NHI KHOA BV NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ 180.000 VNĐ
11 BỆNH NỘI TIẾT - CHUYỂN HÓA - DI TRUYỀN TRẺ EM NGUYỄN THU NHẠN - NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 220.000 VNĐ
12 THÍNH HỌC NHI KHOA TS.BS. NGUYỄN TUYẾT XƯƠNG 80.000 VNĐ
13 NHI KHOA THỰC HÀNH PGS.TS. NGUYỄN NGỌC SÁNG 150.000 VNĐ
14 PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ SƠ SINH NXB Y HỌC 300.000 VNĐ
15 BỆNH TAY CHÂN MIỆNG NẶNG Ở TRẺ EM PGS.TS. TẠ VĂN TRẦM 145.000 VNĐ
16 SƠ SINH HỌC THỰC HÀNH CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ VÀ CHĂM SÓC PGS.TS. NGUYỄN TIẾN DŨNG 320.000 VNĐ
17 BÀI GIẢNG NHI KHOA T1 NGUYỄN MINH PHƯƠNG - NGUYỄN THANH HẢI 90.000 VNĐ
18 BÀI GIẢNG NHI KHOA T2 NGUYỄN MINH PHƯƠNG - TRƯƠNG NGỌC PHƯỚC 90.000 VNĐ
19 HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ NHI KHOA 2019 NXB Y HỌC 385.000 VNĐ
20 CHĂM SÓC EM BÉ TRƯỚC SINH - HIỆN ĐẠI KẾT HỢP TRUYỀN THỐNG BÁC SĨ TRẦN THỊ HOA 156.000 VNĐ
21 GIÚP TRẺ EM PHÁT TRIỂN TỐI ƯU - HIỆN ĐẠI KẾT HỢP TRUYỀN THỐNG BÁC SĨ TRẦN THỊ HOA 156.000 VNĐ
22 PHÁT HIỆN TRẺ BỆNH VÀ CHĂM SÓC PHÙ HỢP - HIỆN ĐẠI KẾT HỢP TRUYỀN THỐNG BÁC SĨ TRẦN THỊ HOA 156.000 VNĐ
23 TỔNG QUAN VỀ TRẺ SINH NON BỆNH LÝ VÕNG MẠC Ở TRẺ NON THÁNG ( ROP ) PGS.TS.BS. NGÔ MINH XUÂN - THS.BS. ĐOÀN KIM THÀNH 200.000 VNĐ
24 SƠ SINH TRONG BỆNH VIỆN SẢN PGS.TS.BS. NGÔ MINH XUÂN 300.000 VNĐ
25 GIÁO TRÌNH NHI KHOA - SĐH NXB Y HỌC 300.000 VNĐ
26 BỆNH LÝ THIẾU HỤT CITRIN Ở TRẺ EM TS. NGUYỄN PHẠM ANH HOA 150.000 VNĐ
27 HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NHI KHOA TẬP 1 TS.BS. TRƯƠNG QUANG ĐỊNH 280.000 VNĐ
28 PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHI KHOA TẬP 1 2020 - ẢNH MÀU BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 400.000 VNĐ
29 PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHI KHOA TẬP 2 2020 - ẢNH MÀU BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 400.000 VNĐ
30 KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG NHI KHOA 2020 TTUT.BSCK2. TRỊNH HỮU TÙNG 200.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VNĐ
31 DINH DƯỠNG TRONG ĐIỀU TRỊ NHI KHOA - SĐH GS.TS LÊ THỊ HƯƠNG - TS. LƯU THỊ MỸ THỤC 200.000 VNĐ


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung