slogan


Sách chuyên khoa nội

img01

Bệnh học nội khoa T1(Tim phổi)
Nhà xuất bản:Học Viện Quân y
Giá bìa : 165.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Bệnh học nội khoa T2(Khớp, nội tiết)
Nhà xuất bản:Học Viện Quân y
Giá bìa : 135.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Bệnh học cơ xương khớp nội khoa
Nhà xuất bản:Bộ y tế
Giá bìa : 110.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Nội khoa cơ sở T1
Nhà xuất bản:Học Viện Quân Y
Giá bìa : 100.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Nội khoa cơ sở T2
Nhà xuất bản:Học Viện Quân Y
Giá bìa : 95.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Điều trị học nội khoa T1(SĐH)
Nhà xuất bản:Học Viện Quân Y
Giá bìa : 165.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Điều trị học nội khoa T2(SĐH)
Nhà xuất bản:Học Viện Quân Y
Giá bìa : 155.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Điều trị học nội khoa T1
Nhà xuất bản:Đ H Y Hà Nội
Giá bìa : 81.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung