slogan


Sách độc quyền

img01

MIMS 2017
Nhà xuất bản:DƯỢC
Giá bìa : 625.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM T1 - LẦN XUẤT BẢN THỨ 5
Nhà xuất bản:BỘ Y TẾ
Giá bìa : 520.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM T2 - LẦN XUẤT BẢN THỨ 5
Nhà xuất bản:BỘ Y TẾ
Giá bìa : 500.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua
1


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung