slogan


Sách chuyên khoa sản phụ khoa

img01

Bài giảng sản phụ khoa T1
Nhà xuất bản:ĐHY Hà Nội
Giá bìa : 80.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Bài giảng sản phụ khoa T2
Nhà xuất bản:ĐHY Hà Nội
Giá bìa : 95.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

BÀI GIẢNG SẢN PHỤ KHOA ( DÙNG CHO ĐÀO TẠO SĐH)
Nhà xuất bản:ĐHY Hà Nội
Giá bìa : 95.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Phụ khoa dành cho thầy thuốc thực hành
Nhà xuất bản:ĐHY Hà Nội
Giá bìa : VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Sản khoa hình minh họa
Nhà xuất bản:ĐHY Hà Nội
Giá bìa : 75.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Sản phụ khoa
Nhà xuất bản:ĐHY Hà Nội
Giá bìa : 60.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Phôi thai học người
Nhà xuất bản:Học Viện Quân Y
Giá bìa : 125.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Phôi thai học
Nhà xuất bản:NXB YHọc
Giá bìa : 239.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung