slogan


Sách chuyên khoa gây mê

TT Tên sách Nxb Giá
1 Bài giảng gây mê hồi sức T1 ĐHY Hà Nội 144.000 VNĐ
2 Bài giảng gây mê hồi sức T2 ĐHY Hà Nội 111.000 VNĐ
3 Thuốc sử dụng trong gây mê NXB Y Học 47.000 VNĐ
4 Hồi sức cấp cứu gây mê trẻ em T1 ĐHY Hà Nội 77.000 VNĐ
5 Hồi sức cấp cứu gây mê trẻ em T2 ĐHY Hà Nội VNĐ
6 Hồi sức cấp cứu toàn tập Vũ Văn Đính 159.000 VNĐ
7 Hồi sức cấp cứu sơ sinh NXB Y Học 295.000 VNĐ
8 Hồi sức cấp cứu Học Viện Quân Y 85.000 VNĐ
9 Cẩm nang cấp cứu Vũ Văn Đính 115.000 VNĐ
10 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG THÔNG KHÍ NHÂN TẠO NXB Y HỌC VNĐ
11 HỒI SỨC CẤP CỨU-TIẾP CẬN THEO CÁC PHÁC ĐỒ PGS.TS. NGUYỄN ĐẠT ANH-PGS.TS. ĐẶNG QUỐC TUẤN VNĐ
12 GÂY MÊ HỒI SỨC CHO GHÉP TẠNG Ở NGƯỜI LỚN PGS.TS NGUYỄN QUỐC KÍNH 200.000 VNĐ
13 HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ HỒI SỨC TÍCH CỰC NXB Y HỌC 115.000 VNĐ
14 ECMO CHO BỆNH NHÂN NGƯỜI LỚN - CHĂM SÓC TÍCH CỰC CỐT LÕI NXB Y HỌC 200.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VNĐ


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung