slogan


Dịch tễ - Truyền nhiễm – Da Liễu – Dinh Dưỡng thực phẩm

img01

MIỄN DỊCH HỌC
Nhà xuất bản:ĐHY Hà Nội
Giá bìa : 93.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

THỰC HÀNH DỊCH TỄ HỌC
Nhà xuất bản:ĐHY Hà Nội
Giá bìa : 36.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

VỆ SINH MÔI TRƯỜNG DỊCH TỄ T1
Nhà xuất bản:Đ. H Y Hà Nội
Giá bìa : 890.00 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

VỆ SINH MÔI TRƯỜNG DỊCH TỄ T2
Nhà xuất bản:Đ. H Y Hà Nội
Giá bìa : 98.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG T1
Nhà xuất bản:VỤ KH-ĐT
Giá bìa : 30.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG T2
Nhà xuất bản:VỤ KH-ĐT
Giá bìa : 38.500 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Y HỌC HẠT NHÂN
Nhà xuất bản:GS PHAN VĂN DUYỆT
Giá bìa : 50.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

BỆNH HỌC LAO
Nhà xuất bản:Đ. H Y Hà Nội
Giá bìa : 32.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung