slogan


Sách chuyên khoa ngoại

TT Tên sách Nxb Giá
1 BÀI GIẢNG BỆNH HỌC NGOẠI KHOA T1 NXB Y HỌC 88.000 VNĐ
2 BÀI GIẢNG BỆNH HỌC NGOẠI KHOA T2 NXB Y HỌC 36.000 VNĐ
3 BỆNH HỌC NGOẠI KHOA (SDH)T1 HỌC VIỆN QUÂN Y 285.000 VNĐ
4 BỆNH HỌC NGOẠI KHOA (SDH)T2 HỌC VIỆN QUÂN Y 265.000 VNĐ
5 BÀI GIẢNG TRIỆU CHỨNG HỌC NGOẠI KHOA 88.000 VNĐ
6 BỆNH HỌC NGOẠI KHOA (ÔN THI SDH) ĐH Y HÀ NỘI 52.000 VNĐ
7 BỆNH HỌC NGOẠI KHOA BỤNG 145.000 VNĐ
8 BỆNH HỌC NGOẠI(SDH)T1 VNĐ
9 BỆNH HỌC NGOẠI (SDH)T2 VNĐ
10 BỆNH HỌC NGOẠI TIẾT NIỆU 65.000 VNĐ
11 BỆNH HỌC ĐẠI CƯƠNG (ĐÀO TẠO BS VÀ SDH) 165.000 VNĐ
12 TRIỆU CHỨNG BỆNH HỌC NGOẠI TIẾT NIỆU HỌC VIỆN QUÂN Y 95.000 VNĐ
13 BỆNH HỌC CƠ SỞ (CAO ĐẲNG KỸ THUẬT) 70.000 VNĐ
14 GT BỆNH HỌC NGOẠI ( LỒNG NGỰC, TUYẾN GIÁP) 65.000 VNĐ
15 NGOẠI KHOA CƠ SỞ (GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY) 95.000 VNĐ
16 TRIỆU CHỨNG HỌC NGOẠI KHOA NXB Y Học VNĐ
17 CẤP CỨU NGOẠI KHOA NHI KHOA 55.000 VNĐ
18 CẤP CỨU NGOẠI KHOA CHẤN THƯƠNG 40.000 VNĐ
19 CẤP CỨU NGOẠI KHOA TIÊU HÓA 41.000 VNĐ
20 CHĂM SÓC NGOẠI KHOA TẠI BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN 111.000 VNĐ
21 NHỮNG KỸ THUẬT NGOẠI KHOA TRONG TIẾT NIỆU VNĐ
22 CẤP CỨU NGOẠI KHOA T1 Bộ Y tế 152.000 VNĐ
23 CẤP CỨU NGOẠI KHOA T2 Bộ Y tế 160.000 VNĐ
24 CẤP CỨU NGOẠI KHOA THẦN KINH NXB Y HỌC 31.000 VNĐ
25 CẤP CỨU NGOẠI KHOA TIM MẠCH LỒNG NGỰC NXB Y HỌC 34.000 VNĐ
26 ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG Ở TRẺ EM BS. LÃ NGỌC QUÝ - TS. HOÀNG NGỌC SƠN 37.000 VNĐ
27 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH NGOẠI KHOA GS.TS.BS. ĐẶNG HANH ĐỆ 500.000 VNĐ
28 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH NGOẠI KHOA BỘ Y TẾ 294.000 VNĐ
29 PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ 2018 PHẦN NGOẠI KHOA BV CHỢ RẪY 550.000 VNĐ
30 NGOẠI KHOA CƠ SỞ PGS.TS.BS. NGUYỄN VĂN HẢI - PGS.TS.BS. ĐỖ ĐÌNH CÔNG 200.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VNĐ
31 BỤNG CẤP TÍNH VÀ ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG CẤP TÍNH NXB Y HỌC 200.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VNĐ
32 VỠ TÁ TRÀNG NGUYỄN TẤN CƯỜNG 200.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VNĐ


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung