slogan


Sách chuyên khoa gây mê

img01

Bài giảng gây mê hồi sức T1
Nhà xuất bản:ĐHY Hà Nội
Giá bìa : 144.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Bài giảng gây mê hồi sức T2
Nhà xuất bản:ĐHY Hà Nội
Giá bìa : 111.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Thuốc sử dụng trong gây mê
Nhà xuất bản:NXB Y Học
Giá bìa : 47.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Hồi sức cấp cứu gây mê trẻ em T1
Nhà xuất bản:ĐHY Hà Nội
Giá bìa : 77.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Hồi sức cấp cứu gây mê trẻ em T2
Nhà xuất bản:ĐHY Hà Nội
Giá bìa : VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Hồi sức cấp cứu toàn tập
Nhà xuất bản:Vũ Văn Đính
Giá bìa : 280.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Hồi sức cấp cứu sơ sinh
Nhà xuất bản:NXB Y Học
Giá bìa : 295.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Hồi sức cấp cứu
Nhà xuất bản:Học Viện Quân Y
Giá bìa : 85.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua
1 2


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung