slogan


Sách chuyên khoa gây mê

img01

Bài giảng gây mê hồi sức T1
Nhà xuất bản:ĐHY Hà Nội
Giá bìa : 144.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Bài giảng gây mê hồi sức T2
Nhà xuất bản:ĐHY Hà Nội
Giá bìa : 111.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Thuốc sử dụng trong gây mê
Nhà xuất bản:NXB Y Học
Giá bìa : 47.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Hồi sức cấp cứu gây mê trẻ em T1
Nhà xuất bản:ĐHY Hà Nội
Giá bìa : 77.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Hồi sức cấp cứu gây mê trẻ em T2
Nhà xuất bản:ĐHY Hà Nội
Giá bìa : VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Hồi sức cấp cứu toàn tập
Nhà xuất bản:Vũ Văn Đính
Giá bìa : 280.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Hồi sức cấp cứu sơ sinh
Nhà xuất bản:NXB Y Học
Giá bìa : 295.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Hồi sức cấp cứu
Nhà xuất bản:Học Viện Quân Y
Giá bìa : 85.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung