slogan


Sách chuyên khoa ngoại

img01

BÀI GIẢNG BỆNH HỌC NGOẠI KHOA
Nhà xuất bản:NXB Y HỌC
Giá bìa : 125.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

BỆNH HỌC NGOẠI KHOA (SDH)T1
Nhà xuất bản:HỌC VIỆN QUÂN Y
Giá bìa : 285.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

BỆNH HỌC NGOẠI KHOA (SDH)T2
Nhà xuất bản:HỌC VIỆN QUÂN Y
Giá bìa : 265.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

BÀI GIẢNG TRIỆU CHỨNG HỌC NGOẠI KHOA
Nhà xuất bản:
Giá bìa : 88.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

BỆNH HỌC NGOẠI KHOA (ÔN THI SDH)
Nhà xuất bản:ĐH Y HÀ NỘI
Giá bìa : 52.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

BỆNH HỌC NGOẠI KHOA BỤNG
Nhà xuất bản:
Giá bìa : 145.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

BỆNH HỌC NGOẠI(SDH)T1
Nhà xuất bản:
Giá bìa : VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

BỆNH HỌC NGOẠI (SDH)T2
Nhà xuất bản:
Giá bìa : VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung