slogan


Sách chuyên khoa ngoại

img01

BỆNH HỌC NGOẠI(SDH)T1
Nhà xuất bản:
Giá bìa : VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

BỆNH HỌC NGOẠI (SDH)T2
Nhà xuất bản:
Giá bìa : VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

BỆNH HỌC NGOẠI TIẾT NIỆU
Nhà xuất bản:
Giá bìa : 65.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

BỆNH HỌC ĐẠI CƯƠNG (ĐÀO TẠO BS VÀ SDH)
Nhà xuất bản:
Giá bìa : 165.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

TRIỆU CHỨNG BỆNH HỌC NGOẠI TIẾT NIỆU
Nhà xuất bản:HỌC VIỆN QUÂN Y
Giá bìa : 95.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

BỆNH HỌC CƠ SỞ (CAO ĐẲNG KỸ THUẬT)
Nhà xuất bản:
Giá bìa : 70.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

GT BỆNH HỌC NGOẠI ( LỒNG NGỰC, TUYẾN GIÁP)
Nhà xuất bản:
Giá bìa : 65.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

NGOẠI KHOA CƠ SỞ (GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY)
Nhà xuất bản:
Giá bìa : 95.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung