slogan


Sách chuyên khoa tim mạch

TT Tên sách Nxb Giá
1 22 bài giảng nội khoa tim mạch NXB Y Học VNĐ
2 Phẫu thuật cấp cứu tim mạch và lồng ngực Đ. H Y Hà Nội 36.000 VNĐ
3 BỆNH HỌC TIM MẠCH T1+T2 PHẠM NGUYỄN VINH h.t. h.ng VNĐ
4 Đau Tim triệu chứng cách điều trị Sách Dịch 20.000 VNĐ
5 Thực hành bệnh tim mạch NXB Y HỌC 202.000 VNĐ
6 Hướng dẫn đọc điện tim NXB Y Học 59.000 VNĐ
7 Nhưng điều cần biết về suy tim NXB Y Học 16.000 VNĐ
8 Lão hóa hệ tim mạch NXB Y HỌC 39.000 VNĐ
9 Suy tim NXB Y Học 46.000 VNĐ
10 Đau thắt ngực nhồi máu cơ tim Y Học 16.000 VNĐ
11 Mổ tim những điều cần biết NXB Y HỌC 8.000 VNĐ
12 Một số vấn đề người bệnh tim mạch quan tâm NXB Y HỌC 11.500 VNĐ
13 Siêu âm tim cập nhật chẩn đoán Đại Học Huế VNĐ
14 Thuốc tim mạch GSTS Phạm Tử Dương 151.000 VNĐ
15 BỆNH HỌC TIM MẠCH T1 NXB Y học VNĐ
16 BỆNH HỌC TIM MẠCH T2 NXB Y học VNĐ
17 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẬP NHẬT TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM MẠCH 2007 GS. THẠCH NGUYỄN 89.000 VNĐ
18 BỆNH MẠCH VÀNH GS.TS NGUYỄN HUY DUNG 91.000 VNĐ
19 HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM MẠCH BỘ Y TẾ 99.000 VNĐ


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung