slogan


Sách chuyên khoa tim mạch

TT Tên sách Nxb Giá
1 Phẫu thuật cấp cứu tim mạch và lồng ngực Đ. H Y Hà Nội 36.000 VNĐ
2 Thực hành bệnh tim mạch NXB Y HỌC 202.000 VNĐ
3 Hướng dẫn đọc điện tim NXB Y Học 59.000 VNĐ
4 Suy tim NXB Y Học 46.000 VNĐ
5 Siêu âm tim cập nhật chẩn đoán Đại Học Huế VNĐ
6 Thuốc tim mạch GSTS Phạm Tử Dương 151.000 VNĐ
7 BỆNH HỌC TIM MẠCH T1 NXB Y học VNĐ
8 BỆNH HỌC TIM MẠCH T2 NXB Y học VNĐ
9 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẬP NHẬT TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM MẠCH 2007 GS. THẠCH NGUYỄN 89.000 VNĐ
10 BỆNH MẠCH VÀNH GS.TS NGUYỄN HUY DUNG 91.000 VNĐ
11 HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM MẠCH BỘ Y TẾ 99.000 VNĐ
12 CHỤP VÀ CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA MỘT SỐ NGUYÊN LÝ VÀ KỸ THUẬT CƠ BẢN TẬP 1 PGS.TS.BS NGUYỄN QUANG TUẤN H.t VNĐ
13 PHẪU THUẬT BẮC CẦU ĐỘNG MẠCH VÀNH VÀ CẦU NỐI ĐỘNG MẠCH VỊ MẠC NỐI PHẢI TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH THIẾU MÁU CƠ TIM CỤC BỘ PGS.TS. TRẦN QUYẾT TIẾN H.t VNĐ
14 cập nhật điều trị bệnh lý động mạch chủ PGS.TS. TRẦN QUYẾT TIẾN H.t VNĐ
15 THUỐC TIM MẠCH TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG PGS.TS.BS. PHẠM MẠNH HÙNG - TS.BSNT. PHẠM TRẦN LINH H.t VNĐ
16 CAN THIỆP NỘI MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ PHÌNH VÀ BÓC TÁCH ĐỘNG MẠCH CHỦ PGS.TS. TRẦN QUYẾT TIẾN 200.000 VNĐ
17 CẨM NANG THÔNG TIM VÀ CHỤP MẠCH CHẨN ĐOÁN TS.BS. NGUYỄN THƯỢNG NGHĨA - TS.BS. NGÔ MINH HÙNG H.t VNĐ
18 BỆNH LÝ TIM BẨM SINH - ẢNH MÀU PGS.TS. TRẦN QUYẾT TIẾN H.t VNĐ
19 TIM MẠCH CAN THIỆP NÂNG CAO TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG - ẢNH MÀU TRƯƠNG QUANG BÌNH - HỒ THƯỢNG DŨNG - NGUYỄN QUANG TUẤN H.t VNĐ
20 VẾT THƯƠNG - CHẤN THƯƠNG TIM ẢNH MÀU PGS.TS. TRẦN QUYẾT TIẾN 950.000 VNĐ
21 BÀI GIẢNG ĐIỆN TÂM ĐỒ PGS.TS.BS. PHẠM MẠNH HÙNG 150.000 VNĐ
22 NGOẠI LỒNG NGỰC VÀ TIM MẠCH NĂM 2021 PGS.TS. TRẦN QUYẾT TIẾN 620.000 VNĐ


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung